Energia zblízka

Prezývka Heslo  
Zapamätaj si ma Zabudol som heslo Registrácia

Ako bolo na Veľkom Finále?

29.06.2016

24. júna vyvrcholil 3. ročník celoslovenskej korešpondenčnej súťaže "Hľadá sa energia!". Veľké finále sa konalo v priestoroch zrekonštruovanej historickej pamiatky Elektrárne Piešťany počas podujatia Festival Energie 2016.

Festival okrem iného ponúkol žiakom základných a stredných škôl aj prehliadku zaujímavých exponátov stredoškolskej súťaže 4.E.ON. Fotogalériu z Veľkého Finále nájdete na našom facebooku. Usporiadateľom festivalu ako aj oboch vzdelávacích súťaží, ktorých cieľom je zatraktívniť technické vedy je Západoslovenská energetika a.s. 

 Festival Energie 2016

Poslaním súťaže "Hľadá sa energia" je rozšírenie vedomostí detí a mládeže o energetike, ekológii, osvojení si zásad zodpovedného správania sa k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a v neposlednom rade oživenie náplne voľného času mladej generácie. Na trojčlenné žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií čakala počas školského roka séria štyroch náročných úloh, ktoré preverili nie len ich vedomosti, ale podporili aj ich kreativitu, kritické myslenie, manuálnu zručnosť, prezentačné schopnosti a tímovú spoluprácu.  Do 3. ročníka sa tento rok zapojilo viac ako 100 súťažných tímov zo 40 škôl na Slovensku.

Tesla versus Edison

Tretí ročník súťaže bol inšpirovaný historickými udalosťami a súbojom, ktorý sa odohral pred viac ako sto rokmi. Dvaja výnimoční vynálezcovia, Thomas Alva Edison a Nikola Tesla, ktorí proti sebe stáli rozhodli o ďalšom technickom vývoji celého ľudstva. Žiaci objavovali neuveriteľný príbeh "Vojny o elektrický prúd", získavali body za stavbu solárneho autíčka, navrhovali vlastné úsporné opatrenia pre svoju triedu či školu. Najlepších päť tímov sa nakoniec stretlo na Veľkom finále, kre prebehol posledný súboj v strategickej spoločenskej hre Tesla vs. Edison. Napínavý priebeh hry nakoniec rozhodol, že celkovým víťazmi 3. ročníka súťaže sa stali žiaci z  tímu hyperspínači (Gymnázia Varšavská cesta, Žilina). Víťazom kategórie najlepšia škola s najviac aktívne zapojenými tímami sa stala Základná škola Andreja Bagara z Trenčianskych Teplích. Obaja víťazi si odniesli hlavnú cenu vhodnote 500 €. Okrem odmien pre víťazov si každý súťažný tím môže nahraté body vymeniť za zaujímavé vecné odmeny.

Súboj Tesla vs. Edison


TOP 5 tímov

Pokračujeme!

Aj vy sa už tešíme na nové úlohy a kopec nových vedomostí, poznatkov a skvelých zážitkov, ktoré prinesie štvrté pokračovanie súťaže Hľadá sa Energia? Vidíme sa v septembri na  www.energiazblizka.sk. Súboj Tesla versus Edison pokračuje....

©2009-2016 Západoslovenská energetika, a. s.